Basic

Rezultati su predstavljeni na displeju

Professional

PDF automatski poslan na Vašu email adresu

Premium

Analiza generirana od strane naseg analitičkog tima

Besplatno

Uporedite svoju platu

98 BAM bez PDV-a

Narudžba

Prema dogovoru

Narudžba
Plata na poziciji:
  • regija
Plata na poziciji:
  • regija
  • edukacija
  • radno iskustvo
  • veličina kompanije
  • industrija
Plata na poziciji:
  • regija
  • edukacija
  • radno iskustvo
  • veličina kompanije
  • industrija

Specifičan kriterij
  • regija
  • praksa
Ukupna plata Ukupna plata i njene komponente
Distribucija ispitanika prema platnoj listi
Sadržaj analiza prema sporazumu
Prosječna plata Prosječna plata i svi osnovni percentili (1. decil, 1. kvartil, medijan, 3. kvartil, 9. decil)
Detaljni pregled od svih 16 praćenih nefinansijskih benefita koji su na raspolaganju
Analiza finansijskih benefita
Informacije o kompanijama predstavljene u primjeru Informacije o kompanijama predstavljene u primjeru
Uporedba plata sa direktnim konkurentima
Email i telefonska podrška
Besplatno 98 BAM bez PDV-a Prema dogovoru
Uporedite svoju platu Primjer rezultata → Narudžba Primjer rezultata → Narudžba