logo

How does the Plata.ba website work

Plata.ba je istraživanje putem kojeg možete dobiti poređenje plata za gotovo 300 radnih mjesta. Lista radnih mjesta odražava stanje na tržištu rada u BiH te se kontinuirano dopunjuje.

Istraživanje o visini plata Posao.ba provodi od 2010. godine na platformi kompanije Profesia iz Slovačke koja je razvila i metodologiju istraživanja, te je na taj način omogućeno poređenje plata ne samo sa Slovačkom i Mađarskom, već i Hrvatskom te Srbijom. 

Istraživanje je namijenjeno zaposlenim osobama koje žele uporediti svoju platu, nezaposlenim osobama koje se pripremaju za razgovor za posao te žele znati koliku platu mogu očekivati te kompanijama koje žele pravedno platiti svoje zaposlenike.

1. Podaci

Zaposleni građani mogu dobiti poređenje plaće s drugim zaposlenicima na istom radnom mjestu. Svi koji popune  14 pitanja u istraživanju (od kojih je na 8 obavezno dati odgovor) dobivaju besplatno poređenje s prosjekom za to radno mjesto.

Podaci ispitanika ostaju u sistemu godinu dana, nakon čega se brišu.

Podaci ispitanika u potpunosti su anonimni.

2. Rezultati

Prije izračuna, uneseni podaci se čiste od negativnih vrijednosti, ekstremno niskih  te ekstremno visokih vrijednosti (naprimjer 1 KM ili 100.000 KM mjesečno). Idući korak je čišćenje baze podataka od duplo unesenih vrijednosti te utvrđivanje najviših i najnižih vrijednosti. Najviše i najniže vrijednosti  računaju se posebno za svako radno mjesto. U krajnjim izračunima koriste se samo na ovaj način pročišćeni podaci.

Rezultati analize bazirani su na sljedećim kriterijima:

 • U godini dana ispitanik može samo jednom unijeti podatke,
 • Ulazni podaci su prošli provjeru i ne mijenjaju se ni na koji način,
 • Inflacija i troškovi života nisu uzeti u obzir prilikom izračuna,
 • Rezultati za jednu regiju ne procjenjuju se prema rezultatima za drugu.

Za lakše razumijevanje podataka uz numerički, donosimo i grafički prikaz rezultata.

3. Izvještaji za privatne korisnike

Plata.ba nudi besplatan izvještaj za:

 • Zaposlene koji žele svoju platu uporediti s drugima
 • Nezaposlene / studente i učenike / zaposlene koji žele saznati platu za određeno radno mjesto kako bi ju uporedili sa svojim očekivanjima

Za obje grupe ispitanika prikazuje se odgovarajući upitnik te nakon popunjavanja prikazuje se izvještaj s osnovnim rezultatima visine plata. Izvještaj se prikazuje direktno u pretraživaču, ali ga je moguće skinuti i u .pdf formatu. 

4. Izvještaji za kompanije

Plata.ba servis omogućuje detaljne izvještaje plata za kompanije. Kupovinom izvještaja, osim dokumenta u .pdf formatu kompanije dobivaju i pristup servisu kako bi mogle doći do podataka koje žele za određeno radno mjesto. Na taj način mogu pogledati platu za određeno radno mjesto prema željenim kriterijima kao što su djelatnost i veličina kompanije, stepen obrazovanja zaposlenika itd. 

Postoje dva modula dostupna klijentima:

 • Poređenje plata
  • Klijent unosi podatke o kompaniji i zaposleniku za čije radno mjesto želi poređenje:
   - Za kompaniju: djelatnost, veličinu, tip vlasništva,
   - Za zaposlenika: osnovnu mjesečnu platu, 13. platu, bonusi, edukacije, iskustvo te ostale pogodnosti;
  • Izvještaj prikazuje:
   - Medijan osnovne plate, medijan plate s pogodnostima, poređenje s referentnim uzorkom prema radnom mjestu, stepenu obrazovanja, iskustvu i djelatnosti,
   - Prosjek osnovne plate i plate s pogodnostima,
   - Analizu finansijskih pogodnosti,
   - Distribuciju ispitanika,
   - Nefinansijske pogodnosti,
   - Preporuke o reevaluaciji plata zaposlenika.
 • Istraživanje plata
  • Rezultati se prikazuju za specifični kriterij pozicije i djelatnosti:
   - Prosjek i percentile osnovne plate i plate s dodacima,
   - Analizu finansijskih pogodnosti,
   - Distribuciju ispitanika,
   - Provizije i nefinansijske pogodnosti,
   - Prosjek plate ovisno o stepenu obrazovanja, radnom iskustvu, veličini kompanije i tipu vlasništva.

Klijenti mogu birati između nekoliko različitih proizvoda, ovisno o broju radnih mjesta i periodu korištenja alata:

 • PayLab 5
 • PayLab Multi
 • PayLab Multi 12
 • PayLab Analiza

Sljedeća tablica prikazuje sažetak dostupnih proizvoda i njihovo poređenje: