Distrikt BrčkoNajviše plaćeni poslovi

Pozicija Prosječna neto plata(BAM)
Country Manager - Viši menadžment 3 407
Generalni direktor - Viši menadžment 3 259
IT direktor - Viši menadžment 3 081
Lizing direktor - Lizing 2 923
Ekonomski/finansijski menadžer - Viši menadžment 2 647
Direktor sektora - Bankarstvo 2 613
Business Development Manager - Menadžerski posao 2 581
IT arhitekta - IT - software 2 514
Marketing direktor - Viši menadžment 2 499
Direktor prodaje - Viši menadžment 2 492
App Name -