logo

Kolika je minimalna plata u zemljama EU-a?

cover image

Hrvatska spada u skupinu zemalja članica s najnižom minimalnom platom (372 eura) dok je minimalna bruto plata u Luksemburgu 1874 eura.


Europska gospodarstva se međusobno jako razlikuju, a paralelno s tim, variraju i minimalne plate u svakoj od država, ali i troškovi života. Infografika prikazuje podatke Eurostata o minimalnoj plaći u 2013. godini u zemljama EU-a te u nekima koje nisu članice Unije.


Najveću minimalnu platu u EU-u ima Luksemburg, 1874 eura, dok Rumunjska ima gotovo 12 puta manju; tek 157,5 eura. Šest zemalja članica ima minimalnu platu veću od 1000 eura, dok ih 10 ima ispod 400 eura. Minimalne plate su izražene u bruto iznosima. 


Hrvatska spada u skupinu zemalja članica s najnižom minimalnom platom. Ona iznosi 372 eura, dok, primjerice, Slovenci imaju 784 eura, a oni najviše pogođeni krizom, Grci, 684 eura.


Minimalne plate su u pravilu određene zakonom. Međutim, u nekim slučajevima su utvrđene kolektivnim ugovorima. Taj iznos nije nužno ažurirati svake godine niti prilagodba uvijek rezultira povećanjem plata. Valja naglasiti da ne postoji precizan način da se usporede plate. Paritet kupovne moći ispravlja razlike u prosječnim troškovima života između zemalja, ali ne uzima u obzir moguće varijacije u cijenama između gradova unutar iste zemlje ili neke druge čimbenike, poput broja djece u kućanstvima ili troškova školovanja.


Tako Danska, Finska, Italija, Austrija i Švedska nemaju minimalnu platu na nacionalnoj osnovi, ali ipak imaju minimalne stope utvrđene kolektivnim ugovorima koji zajedno pokrivaju visok udio radno sposobnog stanovništva.


I u Francuskoj postoje vrlo politizirani sindikati koji su se izborili da primanja slabo plaćenih radnika budu na razumnoj razini. Njihov smisao za kolektivno pregovaranje dijelom proizlazi iz njihova sveprisutnog utjecaja u francuskom društvu. No unatoč snazi sindikata u Francuskoj i drugdje, sve je manje sindikalnih članova diljem Zapadne Europe. Razlog tomu je što je teška industrija u stalnom padu u Europi i većinom je preseljena na azijski kontinent.


U usporedbi sa Zapadnom Europom, istočnoeuropske zemlje članice imaju izrazito nisku minimalnu platu. 


Nakon Njemačke, koja je odlučila uvesti minimalnu platu od 1. siječnja 2015, švicarski građani će o tome odlučivati 18. svibnja. Minimalna plata u Švicarskoj bi, ako građani odluče tako, bila četiri tisuće franaka, odnosno 3281 euro i kao takva bi bila najveća u svijetu, a ne samo na europskom kontinentu. 
Izvor: tportal 


Uporedite svoju platu

Nabavite besplatno personalizovano poređenje zarada.

Pristupite istraživanju plata