logo

Budite samouvjereni prilikom pregovora o plati

Podaci iz Plata.ba pomoći će vam da uskladite očekivanja plata i potencijalnih i postojećih zaposlenika s vašim mogućnostima nagrađivanja. Jeste li zainteresirani za informacije o plaćama od stvarnih korisnika u BiH?

više informacija

Zašto vjerovati istraživanju plata Plata.ba?

Relevantan uzorak

Klijenti

Broj pozicija

Donesite odluku o plati na osnovu pouzdanih podataka

Koja je metodologija prikupljanja podataka na Plata.ba?

Od pokretanja online istraživanja o platama u BiH 2007. godine, stalno poboljšavamo metodologiju prikupljanja podataka. Oko 70% popunjenih upitnika od stvarnih korisnika ulazi u očišćenu bazu, tako da smo u mogućnosti eliminirati duple ili ekstremne podatke.

Od 2018. godine izračunavamo iznos plata pomoću kvantilne regresije koja uzima u obzir veze između pozicija, regijama, veličine kompanije, obrazovanja, radnog iskustva i dobi. Regresivni statistički model omogućuje procjenu iznosa plate i kod malog broja ispitanika u željenom uzorku, ako je ispunjeno najmanje 20 ispunjenih upitnika.

Više o metodologiji prikupljanja podataka

Alat za izračun plate za strategiju određivanja naknada

Alat za izračun plate namijenjen je profesionalcima koji trebaju odrediti platu zaposlenika. To vam daje povjerenje u donošenju strateških odluka zahvaljujući informacijama izravno s tržišta rada i štedi vaše dragocjeno vrijeme.

Besplatan probni period više informacija

Izvještaji o platama za nekoliko zemalja

Saznajte kolike su plate u drugim zemljama

Alat za plaću omogućava vam pristup podacima o plaćama za sve uključene pozicije. Izuzetan je po tome što je moguće naručiti pristup za nekoliko zemalja.

Ovo vam omogućava pristup podacima o platama u bilo kojoj zemlji sa jednog računa. S više zemalja ostvarujete popust na jednogodišnji pristup alatu plaće.

Besplatan probni period

Funkcionalnosti Alata za izračun plate

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodologija

Podatke prikupljamo od 2007. godine i kontinuirano poboljšavamo metodologiju obrade podataka

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Podaci ispitanika

Ispunjeni upitnici prolaze strogu provjeru i čišćenje podataka

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Pregled beneficija

Alat također sadrži pregled finansijskih i nefinansijskih beneficija zaposlenika

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuitivni interfejs

Na jednostavan način moći ćete samostalno pripremiti osnovu za određivanje naknade

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Jasni prikaz podataka

Izvještaji koje daje Alat su jasni i razumljivi, što i naši klijenti prepoznaju

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Dostupnost podataka

Zahvaljujući online rješenju ljudi iz tima imaju neograničen pristup podacima

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Redovna uporedba

Automatska kvartalna uporedba plata zaposlenika s platama na tržištu

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Sačuvaj postavke

Mogućnost spremanja odabranih pozicija i vraćanje na njih u bilo koje vrijeme

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Generisanje izvještaja

Ako je potrebno, izvještaj se može generisati ili ispisati u PDF formatu

Izvještaj za postavljanje plate

Izvještaj o platama predstavlja relevantan izvor informacija za HR specijaliste i stručnjake kojima je potreban temelj za efikasno određivanje plata potencijalnih, ali i sadašnjih zaposlenika. Izvještaj o plati sadrži platu na radnom mjestu po regiji/lokaciji, obrazovanju, radnom iskustvu ili dobi. Osim ukupne plate izvještaj prikazuje iznos pojedinih komponenti plate i nefinansijskih beneficija.

Cijena:

98 BAM*

Narudžba Primjer rezultata

*navedena cijena ne uključuje PDV za analizu jedne odabrane pozicije

Cjenovnik Plata.ba | ZA KOMPANIJE

Alat za izračun plate

Osnova za određivanje plata zaposlenika i za strategiju nagrađivanja

Neograničen broj pozicija u toku jedne godine

 • Plata na radnom mjestu po regiji/lokaciji, obrazovanju, radnom iskustvu, veličini kompanije, dobi
 • Distribucija ispitanika u rasponima plata
 • Raspon plate
 • Opis svih 16 nefinansijskih beneficija
 • Analiza finansijskih beneficija


 • Export izvještaja u PDF
 • Spremanje izvještaja na računu za kasnije korištenje
 • Redovita uporedba plate zaposlenika s trenutnim platama na tržištu
 • E-mail i telefonska podrška

2 000 BAM*

Besplatan probni period
Izvještaj o platama

Osnova za intervju za posao ili evaluacijski razgovor, ili za ponovnu procjenu plate zaposlenika

1 pozicija

 • Plata za poziciju po regiji/lokaciji, obrazovanju, radnom iskustvu, veličini kompanije, dobi
 • Distribucija ispitanika u rasponima plata
 • Raspon plate
 • Opis svih 16 nefinansijskih beneficija
 • Analiza finansijskih beneficija


 • Jednokratni izvještaj o plati
 • Poslano e-mailom s poveznicom na izvještaj i njegovom PDF verzijom

98 BAM*

Narudžba

Primjer rezultata

* Cene su prikazane bez PDV-a
Ukoliko ste zainteresirani za rješenje po dogovoru, kontaktirajte [email protected] .