Životni ciklus analize plata

Zber dát

Sakupljanje podataka

Anketa plata Plata.ba kontinuirano prikuplja podatke direktno od zaposlenika.
Zber dát

Brisanje podataka

Dobiveni podaci prošli su tri faze kontrole. Trenutno istraživanje sadrži podatke o iznosima neto plate za blizu 10.000 ispitanika.
Zber dát

Individualni zahtjevi

Prema zahtjevu kompanije saznali smo da li Plata.ba ima podatke za potrebe kompanije.
Zber dát

Dostavljanje analize

Nakon potvrđivanja ponude cijene kreirat ćemo prilagođenu analizu. Krajnji rok za dostavljanje analize zavisi od strukture traženih podataka, obično u roku od 5 radnih dana.