logo
Dodatne informacije
Beneficije
Rezultati poređenja
1
2
3
4

Pozicija i plata

Molimo popunite samo istinite detalje u upitniku. Na osnovu detalja koje ste popunili, dobićete besplatno poređenje vaše plate sa tržištem rada. Kriterijumi korisnika koji sadrže ekstremne vrijednosti nisu uključeni u istraživanje. Opciona pitanja su označena.


BAM / mjesec

BAM / mjesec
Upišite iznos vaše osnovne plate bez bonusa i provizija. Iznos treba da se odnosi na platu za puno radno vrijeme. Prilikom unosa visine plate nemojte koristiti razmak, zarez ili tačku.
BAM / mjesec
Npr. varijabilni dio zarade, lične nagrade, povišice, provizije, bonusi itd.
BAM / godina
Navedite listu beneficija koje dobijete u toku godine ili neke druge finansijske povlastice koje dobijate dodatno uz platu.