logo
still collecting graphics

Da li radite na poziciji Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima u Bosna i Herecegovina? Zanima vas kolika je plata drugih na ovoj poziciji?

Da li idete na intervjue ili pregovarate platu i bitno vam je da znate koji je to iznos plate realan i fer?

Vrlo je jednostavno! Popunite kratki upitnik i otkrijte iznos plate za Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima u Bosna i Herecegovina.*

Uporedi svoju platu sa drugima.

Opis radnog mjesta

  • Identificiranje rizika povezanih sa poslovanjem kompanije.
  • Izrada strategije menadžmenta za upravljanje rizicima.
  • Organizacija metodologije i procesa usmjerenih na kontrolu i upravljanje rizicima.
  • Redovita procjena rizika, utvrđivanje vjerovatnosti i utjecaja njihove pojave.
  • Izrada i ažuriranje internih propisa koji se odnose na upravljanje rizicima.
  • Kompletiranje izvještaja i preporuka menadžmentu kompanije.

Raspon plata za povezana radna mjesta u kategoriji Lizing

Niska plata

Prosečna plata

Visoka plata