logo

Spisak pozicija na kojima se procenjuje najniža prosečna mesečna plata zaposlenih.

Pozicija

Prosječna neto plata

1. Obućar Tekstilna, kožna, odjevna industrija

665 BAM
Vidjeti više

2. Krojač Tekstilna, kožna, odjevna industrija

701 BAM
Vidjeti više

3. Šivač Tekstilna, kožna, odjevna industrija

745 BAM
Vidjeti više

4. Čistač Pomoćni i niskokvalificirani poslovi

749 BAM
Vidjeti više

5. Portir, Osoblje za pružanje informacija Pomoćni i niskokvalificirani poslovi

773 BAM
Vidjeti više

6. Odjevni techničar Tekstilna, kožna, odjevna industrija

847 BAM
Vidjeti više

7. Rezač tkanine Tekstilna, kožna, odjevna industrija

851 BAM
Vidjeti više

8. Razni niskokvalificirani i pomoćni poslovi Pomoćni i niskokvalificirani poslovi

876 BAM
Vidjeti više

9. Negovatelj starijih osoba Medicina, farmacija, veterina

880 BAM
Vidjeti više

10. Au pair, čuvanje djece i kućni poslovi Pomoćni i niskokvalificirani poslovi

881 BAM
Vidjeti više

11. Radnik pogrebne službe Uslužna industrija

897 BAM
Vidjeti više

12. Domar Uslužna industrija

898 BAM
Vidjeti više

13. Domar u školi Obrazovanje, naučni i istraživački rad

898 BAM
Vidjeti više

14. Anketar Pomoćni i niskokvalificirani poslovi

907 BAM
Vidjeti više

15. Frizer Uslužna industrija

909 BAM
Vidjeti više

16. Higijeničar Medicina, farmacija, veterina

914 BAM
Vidjeti više

17. Spasilac, Instruktor plivanja Turizam, gastronomija, hotelijerstvo

917 BAM
Vidjeti više

18. Baštovan Uslužna industrija

933 BAM
Vidjeti više

19. Paker Proizvodnja

936 BAM
Vidjeti više

20. Stolar Obrada drveta

943 BAM
Vidjeti više

Uporedite svoju platu

Pristupite istraživanju plata