logo
Iznos mjesečne neto plate
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
 
10% 871 BAM
90% 1,480 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Carinik

658 - 1 533 BAM

Direktor odjeljenja

901 - 3 179 BAM

Referent

729 - 1 237 BAM

Savjetnik

1 012 - 1 802 BAM

Sekretar

664 - 1 393 BAM

Stručni saradnik

856 - 1 409 BAM

Viši stručni saradnik

985 - 1 418 BAM