logo
Iznos mjesečne neto plate
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
 
10% 762 BAM
90% 2,032 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Inžinjer kvaliteta

600 - 1 665 BAM

Kontrolor

579 - 1 528 BAM

Menadžer kvaliteta

579 - 2 232 BAM

Planer sistema kvaliteta

760 - 1 981 BAM

Specijalista za ISO standarde

788 - 2 038 BAM