logo
Iznos mjesečne neto plate
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
 
10% 666 BAM
90% 1,353 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Deminer

Inspektor u policiji

1 127 - 2 208 BAM

Menadžer zaštite na radu

625 - 1 634 BAM

Policajac

789 - 1 453 BAM

Radnik u obezbjeđenju

432 - 784 BAM

Referent protivpožarne zaštite

702 - 1 364 BAM

Vatrogasac, spasilac

624 - 1 219 BAM

Vojnik

556 - 1 187 BAM

Vođa deminerskog tima

Zatvorski službenik

748 - 1 444 BAM