logo
Iznos mjesečne neto plate
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
 
10% 711 BAM
90% 2,001 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Advokat

1 084 - 3 087 BAM

Advokatski pripravnik

411 - 996 BAM

Notar

Notarski pripravnik

510 - 1 395 BAM

Notarski stručni saradnik

732 - 1 913 BAM

Pravnik

714 - 1 520 BAM

Pružanje paralegalnih pravnih usuga – student prav

628 - 1 304 BAM

Rukovodilac pravne službe

846 - 1 979 BAM

Sudski izvršitelj

818 - 2 419 BAM