logo
Iznos mjesečne neto plate
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 712 BAM
90% 1,814 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Administrator osiguranja

629 - 1 505 BAM

Aktuar

958 - 2 695 BAM

Direktor filijale

1 229 - 3 674 BAM

Likvidator/procjenitelj štete

629 - 1 459 BAM

Procjenitelj rizika

750 - 2 147 BAM

Prodavač/agent osiguranja

571 - 1 235 BAM