logo
Iznos mjesečne neto plate
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
 
10% 716 BAM
90% 1,453 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Hemijski inžinjer

774 - 1 425 BAM

Hemijski laborant

767 - 1 538 BAM

Hemičar

673 - 1 629 BAM

Tehnolog

614 - 1 452 BAM