logo
Iznos mjesečne neto plate
900
1,000
1,100
1,200
1,300
 
10% 863 BAM
90% 1,258 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Ekolog

747 - 1 320 BAM

Inžinjer vodoprivrede

789 - 1 650 BAM

Tehničar vodoprivrede

610 - 1 310 BAM

Šumar

697 - 1 469 BAM

Šumarski inžinjer

1 064 - 1 300 BAM

Šumarski tehničar

652 - 1 032 BAM