logo
Iznos mjesečne neto plate
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
 
10% 782 BAM
90% 2,045 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Menadžer farmaceutskih proizvoda

1 067 - 2 690 BAM