logo
Iznos mjesečne neto plate
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
 
10% 806 BAM
90% 1,516 BAM
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Metalurški inžinjer

650 - 1 575 BAM

Metalurški tehničar

742 - 1 705 BAM

Rudar

353 - 1 388 BAM

Rudarski inženjer

1 005 - 1 559 BAM

Rudarski tehničar

730 - 1 780 BAM